نمایندگی هاست سی پنل آلمان Nvme

درصورتی که پلن مدنظر خود را در این دسته پیدا نکردید، حتما پلن درخواستی خود را با پشتیبانان ما در میان بگذارید.

انواع نمایندگی مستر و آلفا و... نیز موجود است.

Reseller-CP-GR-Host-5g

فضا 5 گیگ
اکانت قابل میزبانی 5 عدد
سایر امکانات نامحدود
پهنای باند ماهانه نامحدود
دارای ssl رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
محل دیتاستر آلمان
بک اپ گیری هفتگی
کنترل پنل نمایندگی whm

Reseller-CP-GR-Host-10g

فضا 10 گیگ
اکانت قابل میزبانی 10 عدد
سایر امکانات نامحدود
پهنای باند ماهانه نامحدود
دارای ssl رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
محل دیتاستر آلمان
بک اپ گیری هفتگی
کنترل پنل نمایندگی whm

Reseller-CP-GR-Host-15g

فضا 15 گیگ
اکانت قابل میزبانی 15 عدد
سایر امکانات نامحدود
پهنای باند ماهانه نامحدود
دارای ssl رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
محل دیتاستر آلمان
بک اپ گیری هفتگی
کنترل پنل نمایندگی whm

Reseller-CP-GR-Host-20g

فضا 20 گیگ
اکانت قابل میزبانی 25 عدد
سایر امکانات نامحدود
پهنای باند ماهانه نامحدود
دارای ssl رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
محل دیتاستر آلمان
بک اپ گیری هفتگی
کنترل پنل نمایندگی whm

Reseller-CP-GR-Host-40g

فضا 40 گیگ
اکانت قابل میزبانی 35 عدد
سایر امکانات نامحدود
پهنای باند ماهانه نامحدود
دارای ssl رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
محل دیتاستر آلمان
بک اپ گیری هفتگی
کنترل پنل نمایندگی whm

Reseller-CP-GR-Host-60g

فضا 60 گیگ
اکانت قابل میزبانی 50 عدد
سایر امکانات نامحدود
پهنای باند ماهانه نامحدود
دارای ssl رایگان
پشتیبانی 24 ساعته
محل دیتاستر آلمان
بک اپ گیری هفتگی
کنترل پنل نمایندگی whm