تمدید دامنه ملی

برای تمدید دامنه ملی خود می توانید از این قسمت استفاده کنید. سیستم شمارا در مراحل تمدید دامنه راهنمایی خواهد کرد.

رمز دامنه اختیاری است. در صورتی که قصد دارید علاوه بر تمدید، مدیریت دامنه توسط این وب سایت انجام شود رمز دامنه را وارد کنید.