سرور مجازی آلمان (KVM)

درصورتی که پلن مدنظر خود را در این دسته پیدا نکردید، حتما پلن درخواستی خود را با پشتیبانان ما در میان بگذارید.

Server-GR-KVM-0

4GB RAM DDR4
20GB SSD NVMe
100GB SATA HDD
2Core CPU
CPU Intel Xeon E5-1650 V3
پهنای باند نامحدود
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر

Server-GR-KVM-1

8GB RAM DDR4
20GB SSD NVMe
150GB SATA HDD
2Core CPU
CPU Intel Xeon E5-1650 V3
پهنای باند نامحدود
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر

Server-GR-KVM-2

16GB RAM DDR4
20GB SSD NVMe
300GB SATA HDD
3Core CPU
CPU Intel Xeon E5-1650 V3
پهنای باند نامحدود
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر

Server-GR-KVM-3

32GB RAM DDR4
20GB SSD NVMe
450GB SATA HDD
3Core CPU
CPU Intel Xeon E5-1650 V3
پهنای باند نامحدود
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر

Server-GR-KVM-4

64GB RAM DDR4
20GB SSD NVMe
700GB SATA HDD
4Core CPU
CPU Intel Xeon E5-1650 V3
پهنای باند نامحدود
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر

Server-GR-KVM-5

128GB RAM DDR4
20GB SSD NVMe
1000GB SATA HDD
4Core CPU
CPU Intel Xeon E5-1650 V3
پهنای باند نامحدود
مجازی ساز KVM
کنترل پنل virtualizor
قابلیت نصب سیستم عامل توسط کاربر


سایر امکانات

  • هر ۱ گیگابایت هارد SSD NVMe اضافه ۳۰۰۰ تومان
  • هر ۱۰ گیگابایت هارد SATA HDD اضافه ۳۰۰۰ تومان
  • هر ۱ گیگابایت رم DDR4 اضافه ۳۰۰۰۰ تومان
  • هر ۱ هسته CPU اضافه ۳۵۰۰۰ تومان
  • هر IP Static اضافه ۳۰۰۰۰ تومان