سرور مجازی ایران

درصورتی که پلن مدنظر خود را در این دسته پیدا نکردید، حتما پلن درخواستی خود را با پشتیبانان ما در میان بگذارید.

Server-IR-3

40GB HDD
1024MB Ram DDR3
1Core/1Ghz CPU
100GB Traffic
1Gbps Network
دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
ارائه دسترسی vsphere client برای مدیریت قوی سرور

Server-IR-4

50GB HDD
2048MB Ram DDR3
2Core/2Ghz CPU
150GB Traffic
1Gbps Network
دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
ارائه دسترسی vsphere client برای مدیریت قوی سرور

Server-IR-5

70GB HDD
3072MB Ram DDR3
3Core/3Ghz CPU
200GB Traffic
1Gbps Network
دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
ارائه دسترسی vsphere client برای مدیریت قوی سرور

Server-IR-6

80GB HDD
4096MB Ram DDR3
4Core/4Ghz CPU
300GB Traffic
1Gbps Network
دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
ارائه دسترسی vsphere client برای مدیریت قوی سرور

Server-IR-7

100GB HDD
5120MB Ram DDR3
4Core/4Ghz CPU
400GB Traffic
1Gbps Network
دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
ارائه دسترسی vsphere client برای مدیریت قوی سرور

Server-IR-8

120GB HDD
6144MB Ram DDR3
4Core/4Ghz CPU
500GB Traffic
1Gbps Network
دیتاسنتر زیرساخت
ترافیک 1به 10 رایگان ( ترافیک ارسالی >ترافیک دریافتی ) با تایید بخش فنی و مدیریت
ارائه دسترسی vsphere client برای مدیریت قوی سرور


سایر امکانات

  • هر 1GB رم اضافی : 22.000 تومان (نهایتا 8gb)
  • هر 1Core/1GHZ پردازنده اضافی : 22.000 تومان (نهایتا 5000mhz)
  • هر 10GB SSD هارد اضافی : 10.000 تومان (نهایتا 1ترابایت)
  • هر 10GB SATAIII هارد اضافی : 5.000 تومان (نهایتا 2ترابایت)
  • هر 100GB پهنای باند اضافی : 25.000 تومان (نهایتا 100ترابایت)
  • هر 1عدد IPV4 اضافی : 25000 تومان (نهایتا 2عدد)