هاست لیزوب هلند (مناسب ربات های میدلاین تلگرام)

درصورتی که پلن مدنظر خود را در این دسته پیدا نکردید، حتما پلن درخواستی خود را با پشتیبانان ما در میان بگذارید.

Host-NL-500mb

فضا 500 مگابایت
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections) 25
پروسس همزمان(Number of processes) 125
ورودی و خروجی(I/o Usage) 1024 kb
میزان رم 1024mb از ۶۴GB رم DDR4
مصرف سی پی یو(CPU Usage) برابر با 20% از 2x Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل Cpanel
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
پشتیبانی از میدلاین و زبان های PHP-Python-PERL-JQuery-Javascript
بک آپ گیری هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته

Host-NL-1g

فضا 1 گیگابایت
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections) 30
پروسس همزمان(Number of processes) 135
ورودی و خروجی(I/o Usage) 1536 kb
میزان رم 1536mb از ۶۴GB رم DDR4
مصرف سی پی یو(CPU Usage) برابر با 25% از 2x Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل Cpanel
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
پشتیبانی از میدلاین و زبان های PHP-Python-PERL-JQuery-Javascript
بک آپ گیری هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته

Host-NL-2g

فضا 2 گیگابایت
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگابایت
کانکشن همزمان(Concurrent connections) 35
پروسس همزمان(Number of processes) 145
ورودی و خروجی(I/o Usage) 2048 kb
میزان رم 2048mb از ۶۴GB رم DDR4
مصرف سی پی یو(CPU Usage) برابر با 30% از 2x Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل Cpanel
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
پشتیبانی از میدلاین و زبان های PHP-Python-PERL-JQuery-Javascript
بک آپ گیری هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته

Host-NL5g

فضا 5 گیگابایت
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگابایت
کانکشن همزمان(Concurrent connections) 40
پروسس همزمان(Number of processes) 155
ورودی و خروجی(I/o Usage) 2560 kb
میزان رم 2560mb از ۶۴GB رم DDR4
مصرف سی پی یو(CPU Usage) برابر با 35% از 2x Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل Cpanel
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
پشتیبانی از میدلاین و زبان های PHP-Python-PERL-JQuery-Javascript
بک آپ گیری هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته

Host-NL-10g

فضا 10 گیگابایت
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگابایت
کانکشن همزمان(Concurrent connections) 45
پروسس همزمان(Number of processes) 165
ورودی و خروجی(I/o Usage) 3072 kb
میزان رم 3072mb از ۶۴GB رم DDR4
مصرف سی پی یو(CPU Usage) برابر با 40% از 2x Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل Cpanel
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
پشتیبانی از میدلاین و زبان های PHP-Python-PERL-JQuery-Javascript
بک آپ گیری هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته

Host-NL-20g

فضا 20 گیگابایت
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 1 گیگابایت
کانکشن همزمان(Concurrent connections) 45
پروسس همزمان(Number of processes) 165
ورودی و خروجی(I/o Usage) 3072 kb
میزان رم 3072mb از ۶۴GB رم DDR4
مصرف سی پی یو(CPU Usage) برابر با 40% از 2x Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل Cpanel
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
پشتیبانی از میدلاین و زبان های PHP-Python-PERL-JQuery-Javascript
بک آپ گیری هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته

Host-NL-40g

فضا 40 گیگابایت
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 2 گیگابایت
کانکشن همزمان(Concurrent connections) 45
پروسس همزمان(Number of processes) 165
ورودی و خروجی(I/o Usage) 3072 kb
میزان رم 3072mb از ۶۴GB رم DDR4
مصرف سی پی یو(CPU Usage) برابر با 40% از 2x Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل Cpanel
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
پشتیبانی از میدلاین و زبان های PHP-Python-PERL-JQuery-Javascript
بک آپ گیری هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته

Host-NL-80g

فضا 80 گیگابایت
حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 2 گیگابایت
کانکشن همزمان(Concurrent connections) 45
پروسس همزمان(Number of processes) 165
ورودی و خروجی(I/o Usage) 3072 kb
میزان رم 3072mb از ۶۴GB رم DDR4
مصرف سی پی یو(CPU Usage) برابر با 40% از 2x Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل Cpanel
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
پشتیبانی از میدلاین و زبان های PHP-Python-PERL-JQuery-Javascript
بک آپ گیری هفتگی
پشتیبانی ۲۴ ساعته