نمایندگی هاست لیزوب هلند (مناسب ربات های میدلاین تلگرام)

درصورتی که پلن مدنظر خود را در این دسته پیدا نکردید، حتما پلن درخواستی خود را با پشتیبانان ما در میان بگذارید.

انواع نمایندگی مستر و آلفا و... نیز موجود است.

Reseller-NL-2g

فضا 2 گیگابایت SSD NVMe
اکانت مجاز میزبانی 5 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

Reseller-NL-5g

فضا 5 گیگابایت SSD NVMe
اکانت مجاز میزبانی 12 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

Reseller-NL-10g

فضا 10 گیگابایت SSD NVMe
اکانت مجاز میزبانی 18 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

Reseller-NL-15g

فضا 15 گیگابایت SSD NVMe
اکانت مجاز میزبانی 25 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

Reseller-NL-20g

فضا 20 گیگابایت SSD NVMe
اکانت مجاز میزبانی 35 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

Reseller-NL-40g

فضا 40 گیگابایت SSD NVMe
اکانت مجاز میزبانی 50 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

Reseller-NL-60g

فضا 60 گیگابایت SSD NVMe
اکانت مجاز میزبانی 70 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر

Reseller-NL-90g

فضا 90 گیگابایت SSD NVMe
اکانت مجاز میزبانی 99 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه ، هفتگی
ترافیک ماهیانه نامحدود
سایر امکانات نامحدود
وب سرور LiteSpeed
سیستم عامل CloudLinux
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر