سرور مجازی خارج (KVM) Hidden

درصورتی که پلن مدنظر خود را در این دسته پیدا نکردید، حتما پلن درخواستی خود را با پشتیبانان ما در میان بگذارید.

بروی تمامی سرور ها امکان ارائه هارد های NVME و HDD بطور همزمان نیز مقدور میباشد.

Server-GR-0

25GB SSD NVMe or 75GB hdd
512MB RAM DDR4
CPU 1vCore*3.5Ghz = 3.5Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور

Server-GR-1

20GB SSD NVMe or 60GB hdd
1GB RAM DDR4
CPU 2vCore*3.5Ghz = 7Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور

Server-GR-2

30GB SSD NVMe or 90GB hdd
2GB RAM DDR4
CPU 2vCore*3.5Ghz = 7Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور

Server-GR-3

40GB SSD NVMe or 120GB hdd
3GB RAM DDR4
CPU 2vCore*3.5Ghz = 7Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور

Server-GR-4

80GB SSD NVMe or 240GB hdd
4GB RAM DDR4
CPU 2vCore*3.5Ghz = 7Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور

Server-GR-5

80GB SSD NVMe or 240GB hdd
8GB RAM DDR4
CPU 3vCore*3.5Ghz = 10.5Ghz
پورت اصلی شبکه 10GB/s
دیتاسنتر hertzner آلمان
ارائه پنل کامل ویرچوالایزر برای مدیریت بهتر و راحت تر سرور


سایر امکانات

  • هر 1 گیگابایت هارد ssd nvme اضافه : 3000 تومان
  • هر 1 گیگابایت RAM DDR4 اضافه : 30000 تومان
  • هر 1 هسته cpu اضافه : 35000 تومان
  • هر IP static اضافه : 20000 تومان