هاست دانلود (آلمان/فرانسه)

درصورتی که پلن مدنظر خود را در این دسته پیدا نکردید، حتما پلن درخواستی خود را با پشتیبانان ما در میان بگذارید.

یکی از سه لوکیشن (ایران/آلمان/فرانسه) را در قسمت توضیحات قید فرمایید.

Host-DL-IR-1

5 گیگابایت هارد SATA
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور ngnix
گواهی SSL رایگان
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
آپتایم ٪۹۹/۹

Host-DL-IR-2

10 گیگابایت هارد SATA
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور ngnix
گواهی SSL رایگان
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
آپتایم ٪۹۹/۹

Host-DL-IR-3

30 گیگابایت هارد SATA
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور ngnix
گواهی SSL رایگان
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
آپتایم ٪۹۹/۹

Host-DL-IR-4

50 گیگابایت هارد SATA
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور ngnix
گواهی SSL رایگان
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
آپتایم ٪۹۹/۹

Host-DL-IR-5

100 گیگابایت هارد SATA
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور ngnix
گواهی SSL رایگان
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
آپتایم ٪۹۹/۹

Host-DL-IR-6

300 گیگابایت هارد SATA
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور ngnix
گواهی SSL رایگان
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
آپتایم ٪۹۹/۹

Host-DL-IR-7

500 گیگابایت هارد SATA
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور ngnix
گواهی SSL رایگان
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
آپتایم ٪۹۹/۹

Host-DL-IR-8

1000 گیگابایت هارد SATA
پهنای باند نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور ngnix
گواهی SSL رایگان
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
آپتایم ٪۹۹/۹